شبکه جهانی مستفیض نما

بیشتر نوشته های این بلاگ نوشته های شخصی نویسندگان است و لذا خواهشمند است در صورت کپی و استفاده از این مطالب منبع و نام نویسنده را ذکر کنید.
-----------------------------------------------------------------------------------------

من درشهری زندگی میکنم که یکی ازمعروف ترین سمفونی های موزارت راروی دنده عقب وانت میگذارند! 
شهریکه روانشناس هایش ازهمسرانشان طلاق گرفته اند!
دکترهایش بیمارند!
تحصیل کرده هایش بیکارند
شهری که درجدولهای روزنامه هاومجله هاسوال اینست:بی دینی7حرفی
وجواب میشود:سکولاری!
شهریکه میگویندمسلمان سازومسلمان داراست اماباهرنفس تهمت میزنندوغیبت میکنندوبقولی گوشت برادرمرده خودراباولع میخورند

شهری که نظامی اش شهردارمیشود!
رئیس باشگاه فوتبال میشودو
فوتبالیست اش تاجر
مهندس برقش تاکسی دارد!
آدمهاازدیدن پلیس بجای احساس امنیت میترسند!
شهریکه دل   بدست آوردن سخت است ودل شکستن هنر!
وهنرمعنای خودراگم کرده
شهریکه زبانش"پارسی"است امامیگویند"فارسی"چون زبان عربها"پ"ندارد!
شهریکه من دوست دارم هوای توراداشته باشم،وتوهوای من را،امانه به معنی حمایت!به این معنی که هیچ کدام نمیخواهیم درهوای خودمان نفس بکشیم

شهریکه مرگ حق است وحق گرفتنی!
شهریکه برنده یعنی کسی که کمترازبقیه میبازد!
شهریکه حتی کف اتوبانش دست اندازدارد!
شهریکه همه فکر می کنند فقط خودشان میفهمند!
شهریکه همه مشکلات را در شخص دیگری میبینند!

نوشته شده توسط miss endless در جمعه 25 مهر 1393 ساعت 08:01| نظرات (0)


Design And Template By www.3sotDownload.com